Vervaardiging van industrieel afvalwater

Behandeling van huishoudelijk afvalwater & industriële ...- Vervaardiging van industrieel afvalwater ,Het historische Opgericht in 1996, EPUR NV raakte snel gespecialiseerd in de behandeling van huishoudelijk afvalwater en industrieel afvalwater. Eerst in samenwerking met een Duits bedrijf, EPUR NV neemt vlug zijn technische en commerciële autonomie.afvalwaterzuivering | SBPDit is ook het gevolg van de klimaatsveranderingen. Waar soms niet echt bij stilgestaan wordt, is het feit dat veel van de toepassingen niet eens kostbaar drinkwater vereisen. Ze kunnen dus gewoon doorgaan na een afvalwaterzuivering. Een andere mogelijkheid is de recyclage van industrieel afvalwater.Installaties en uitrusting voor behandeling van water ...

Kompass geeft u toegang tot informatie over alle bedrijven voor Installaties en uitrusting voor behandeling van water, afvalwater en industrieel afvalwater

EUR-Lex - 31991L0271 - EN - EUR-Lex

De Lid-Staten zorgen ervoor dat biologisch afbreekbaar industrieel afvalwater van installaties van de in bijlage III genoemde bedrijfstakken, dat niet via stedelijke waterzuiveringsinstallaties in ontvangende wateren wordt geloosd, uiterlijk op 31 december 2000 vóór de lozing voldoet aan de voorwaarden die in voorafgaande voorschriften en/of ...

Industrieel afvalwater | AVR. Too good to waste.

Industrieel afvalwater Restafval is er in vele vormen en soorten. En kan dus ook vloeibaar zijn. Bij productie van grondstoffen voor plastics in de chemische industrie komt sterk vervuild afvalwater vrij, dat niet zomaar in een biologische waterzuivering verwerkt kan worden.

AnTriq® - Anaërobe afvalwaterzuivering

De slibproductie van het proces is gering en behoeft weinig toevoegingen in de vorm van chemicaliëen. Anaërobe afvalwaterzuivering kan worden toegepast voor de behandeling van geconcentreerde organische afvalwaterstromen (distilleerderij, brouwerij, voedsel-en drankenindustrie, vervaardiging van papier, petrochemische, etc) te verdunnen.

Statbel, het Belgische statistiekbureau | Statbel

Slib van industrieel afvalwater Glas Rubber Plastic Hout Textiel Afval dat Pcb's bevat Afgedankte apparatuur Afgedankte voertuigen Batterijen en accu's Mest(overschot) Huishoudelijk en gelijkaardig afval ... Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, n.e.g. + vervaardiging van elektrische en optische apparaten en instrumenten ...

Lozingsvoorschriften voedingsmiddelenindustrie ...

Vindplaats. De voorschriften voor het lozen van afvalwater afkomstig van het industrieel vervaardigen of bewerken van voedingsmiddelen of dranken zijn opgenomen in § 3.6.3 van het Activiteitenbesluit, specifiek artikel 3.138 (lozen in oppervlaktewater) en artikel 3.139 (lozen in het vuilwaterriool).

Industrieel proces SURFACE Dompelpompen Afvalwater en ...

Vervaardiging van pompen, compressoren en systemen Centers, Fans, duikvermogen Water, Riolering - Empresa - Bedrijf productie, distributie, fabrikant, importeur, vertegenwoordiger van de centrale druk pompen met speciale materialen, pompen voor producenten van transformatoren, termofluidos pompen en warm water, rook verwijdering van parkeergarages, spoortunnels van rook controle, irrigatie en ...

Behandeling van huishoudelijk afvalwater & industriële ...

Het historische Opgericht in 1996, EPUR NV raakte snel gespecialiseerd in de behandeling van huishoudelijk afvalwater en industrieel afvalwater. Eerst in samenwerking met een Duits bedrijf, EPUR NV neemt vlug zijn technische en commerciële autonomie.

Statbel, l'office belge de statistique | Statbel

Slib van industrieel afvalwater Glas Rubber Plastic Hout Textiel Afval dat Pcb's bevat Afgedankte apparatuur Afgedankte voertuigen Batterijen en accu's Mest(overschot) Huishoudelijk en gelijkaardig afval ... Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, n.e.g. + vervaardiging van elektrische en optische apparaten en instrumenten ...

Bedrijven - Installaties en uitrusting voor behandeling ...

Bedrijven - Installaties en uitrusting voor behandeling van water, afvalwater en industrieel afvalwater - Noord-Holland. Verfijn mijn zoekopdracht. Terug. Zoekresultaten voor : Noord-Holland ... De vervaardiging van en de handel in im- en export van alle soorten machinerieen en gereedschappen alsmede alle andere hulpmiddelen ...

Industrieel proces SURFACE Dompelpompen Afvalwater en ...

Vervaardiging van pompen, compressoren en systemen Centers, Fans, duikvermogen Water, Riolering - Empresa - Bedrijf productie, distributie, fabrikant, importeur, vertegenwoordiger van de centrale druk pompen met speciale materialen, pompen voor producenten van transformatoren, termofluidos pompen en warm water, rook verwijdering van parkeergarages, spoortunnels van rook controle, irrigatie en ...

afvalwaterzuivering | SBP

Dit is ook het gevolg van de klimaatsveranderingen. Waar soms niet echt bij stilgestaan wordt, is het feit dat veel van de toepassingen niet eens kostbaar drinkwater vereisen. Ze kunnen dus gewoon doorgaan na een afvalwaterzuivering. Een andere mogelijkheid is de recyclage van industrieel afvalwater.

VLAREM II; Hoofdstuk 5.3. HET LOZEN VAN AFVALWATER EN ...

Het van de zuivering van afvalwater afkomstig slib wordt indien mogelijk hergebruikt. Onverminderd de bepalingen van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen en van zijn uitvoeringsbesluiten, dienen de afvoertrajecten van dien aard te zijn dat de nadelige gevolgen voor het milieu ...

Hergebruik van industrieel afvalwater door anaerobe ...

De partners, wder waterzuiveringsexpert Pantarein, hebben het VITO/Vlakwa Open call project AEROGRAM succesvol afgerond. Ze hadden zich tot doel gesteld om het toepassingsgebied van aerobe granulaire slibtechnologie te verbreden door aan te tonen dat deze techniek ook gebruikt kan worden en voordelen biedt bij industrieel afvalwater.

Verwijdering van zwevende stoffen en fluoride uit een ...

Verwijdering Van Zwevende Stoffen En Fluoride Uit Een Industrieel Afvalwater. 1989. APA: Swinnen, M., & Verstraete, W. (1989). Verwijdering van zwevende stoffen en fluoride uit een industrieel afvalwater.. Chicago: Swinnen, Mark, and Willy Verstraete. Verwijdering Van Zwevende Stoffen En Fluoride Uit Een Industrieel Afvalwater.

Thema's - JUMO

De samenstelling van industrieel afvalwater kan sterk variëren afhankelijk van de bedrijfstak. Zo bevat afvalwater afkomstig uit de papierverwerkende industrie organische bestanddelen die niet gemakkelijk afbreekbaar zijn. In metaalbewerking vinden we olie, vet en zware metalen. Industrieel afvalwater dient voor lozing gereinigd te zijn.

Industrieël afvalwater | Grundfos

Als leverancier van een volledig programma zijn we in staat u te voorzien van hoge-kwaliteit producten voor elke fase van het behandelingsproces, zodat uw afvalwater veilig op het oppervlaktewater kan worden geloosd of naar de gemeentelijke waterzuiveringsinstallatie kan worden geleid.

Uw specialist in afvalwater | Omnial Waterzuivering techniek

Omnial heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van industrieel afvalwater. Sinds de oprichting is er continu research gedaan naar de meest efficiënte methode om industrieel afvalwater dusdanig te behandelen, dat hergebruik of lozing zonder problemen kan plaatsvinden.

AQA HydraSep » Industrieel afvalwater

AQA HydraSep BV Vossenkoog 6 1822 BG Alkmaar Nederland tel. +31(0)72 5628486 [email protected] KvK-nummer: 37073323 BTW-nummer: NL807176102.B01

Industrieël afvalwater | Grundfos

Als leverancier van een volledig programma zijn we in staat u te voorzien van hoge-kwaliteit producten voor elke fase van het behandelingsproces, zodat uw afvalwater veilig op het oppervlaktewater kan worden geloosd of naar de gemeentelijke waterzuiveringsinstallatie kan worden geleid.

leveranciers afvalwater aankoop offerte | Europages

...combinatie van EFA waterzuivering producten en compacte reinigingsinstallaties. Hierbij valt te denken aan afvalwater dat verontreinigd is met o.a. lijmen, lakken/verven, dispersies en zware metalen. Leverancier van: Recycling van afvalwater | afvalwater | behandeling van industrieel afvalwater | Afvalwaterbehandeling

Industrieel afvalwater | Hidrostal Benelux

De samenstelling van industrieel afvalwater is in de meeste gevallen afwijkend ten opzichte van stedelijk afvalwater. Het industrieel afvalwater is doorgaans warmer, agressiever en abbrasiever. Afhankelijk van het industrieel proces bevat het afvalwater stoffen zoals olieresten, metaalslakken, zetmeel en chemische stoffen.

Biologische nutriëntverwijdering | EMIS

Bij zuivering van industrieel afvalwater kan in de meeste gevallen de verwijdering van stikstof en fosfor meer dan 95% bedragen De maximale biologische fosfaatverwijdering bedraagt 50 mg/l. Indien hogere rendementen noodzakelijk zijn dienen precipitatietechnieken zoals coagulatie/flocculatie (zie technische fiche 'Coagulatie en flocculatie ...

Hergebruik van industrieel afvalwater | Aquaplus

Hergebruik van industrieel afvalwater. Gebruik maken van de natuurlijke watervoorraden wordt steeds duurder en strikter gereguleerd. Veel bedrijven gaan daardoor op zoek naar andere manieren om aan hun waterbehoeften te voldoen. Dat kan gaan van water sparen tot interne waterrecyclage.